Kestepabro

De vzw Kestepabro steunt op concrete wijze projecten in El Carmen, Peru. Sedert 1990 reeds bouwen wij een brug van solidariteit tussen de mensen van Kessenich, België, en van El Carmen, Peru. Op diverse manieren steunen en stimuleren wij de inwoners van het aan de kust gelegen woestijndorp El Carmen door hen kansen te geven om hun lot in eigen handen te nemen en zelf projecten uit te werken om zo zelf aan een betere toekomst te bouwen. Heel concreet via een drietal projecten.

Project mobiele jeugdbibliotheken

In de diverse wijken van El Carmen werd enkele jaren geleden een “mobiele jeugdbibliotheek” uitgebouwd:  een plaats waar een verantwoordelijke bibliothecaresse gedurende een aantal uren per week bij haar thuis, in een kapel of op een andere plaats boeken ter beschikking stelt van jongeren. Kinderen kunnen de boeken ter plaatse inkijken en worden ook bijgestaan bij het lezen. Momenteel heeft men een beperkt aantal boeken die van de ene bibliotheek naar de andere gaan. Bedoeling is om geleidelijk aan het aanbod uit te breiden.

Project Gezondheidspastoraal

In Peru kent men geen georganiseerde gezondheidszorg zoals wij die in België kennen. Toch hebben de mensen er dezelfde noden als bij ons: men dient regelmatig medisch onderzocht te worden, men heeft nood aan medicatie en/of hulpmiddelen. Om hier een antwoord op te geven richtte pater Ferdinand in 2014 de Pastoral de la Salud op, letterlijk vertaald: de gezondheidspastoraal.

Een 20-tal Peruviaanse verpleegkundigen mee aan dit project. Zij gaan bij de mensen aan huis om hen te onderzoeken (bloeddruk nemen, nagaan welke medicatie nodig is,….). Mensen die hulpmiddelen nodig hebben als een rolwagen, een wandelstok, een rollator of krukken,  kunnen deze via de Gezondheidspastoraal uitlenen. El Carmen heeft geen apotheek, maar in een pand van de parochie kunnen patiënten en ouderen die geen of weinig geld hebben elke vrijdag tussen 3 en 5 uur ’s middags terecht voor gratis medicatie.

Project muziekschool

Samen musiceren heeft vele waarden en dit zeker in El Carmen waar jongeren over veel vrije tijd beschikken en waar weinig ontspanningsmogelijkheden zijn. Via de muziekschool wil men jongeren veel meer bieden dan al musicerend samen zinvol hun tijd door te brengen. Vooreerst krijgen zij een musische vorming, leren ze noten lezen en een instrument bespelen. Voor velen een heel proces want ze zijn niet gewoon veel discipline aan de dag te leggen. Maar ook leren ze impliciet zelfdiscipline aan, ze leren samenwerken en rekening houden met elkaar. Natuurlijk beseffen ze dat ze muziek leren spelen maar zonder zich daar rekenschap van te geven leren ze zoveel meer en investeren ze in hun eigen toekomst.

Meer informatie kan u vinden op www.kestepabro.be  of in onze nieuwsbrief “De Brug”. Die kunnen wij geïnteresseerden, trouw aan ons motto, “iedere Euro die we hier ontvangen, gaat naar El Carmen” dank zij sponsors gratis bezorgen. Interesse? Een mailtje naar jeanenchristine@gmail.com volstaat.

 

Go to top