Bedrijven

Lege cartridges zijn geen afval en kunnen na hun eerste levenscyclus opnieuw worden gebruikt.

Er ligt méér afgedankt ICT-materiaal in uw bedrijf dan u denkt. Laat het door recyca ophalen voor recyclage!

Oud ICT-materiaal wordt opgedeeld in 4 stromen:

Abonneren op Bedrijven
Go to top