Brussels gewest

Lege cartridges en afgedankt ICT-materiaal (AEEA of Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) worden deels beschouwd als (Klein) Gevaarlijk Afval (KGA) met als gevolg dat een overbrenger moet voldoen aan enkele strikte voorwaarden. Recyca heeft hiervoor de nodige inspanningen geleverd en we zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel erkend als vervoerder en ophaler van lege inktpatronen en afgedankt ICT-materiaal.

Wat kan Recyca u op dit vlak bieden?

  • We beschikken over een milieuvergunning klasse 1, verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Onze inrichting voldoet dus aan alle voorwaarden die gesteld zijn in de VLAREM wetgeving.
  • Daarnaast zijn we officieel erkend door de OVAM (registratienummer 56676/E629). Dit is een garantie voor onze werkwijze en de manier waarop wij met uw afval omgaan.
  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Recyca geregistreerd als vervoerder en ophaler van afvalstoffen. Een kopij van de huidig geldende vergunning kan u hier downloaden.
  • Recyca heeft een verzekering afgesloten ten belope van 250.000€ voor materiële schade en 250.000€ voor lichamelijke schade voor de mogelijke schade ten gevolge van haar activiteiten.

Uit de erkenning volgen een aantal bijkomende verplichtingen die voor u een extra service opleveren.

  • Bij iedere ophaling krijgt u van ons een attest welke u kunt gebruiken bij uw jaarlijkse afvalaangifte.
  • Elke ophaling wordt vergezeld van een identificatieformulier waarvan u één exemplaar bekomt.
  • Een afvalstoffenregister wordt dagelijks bijgehouden zodat controle door de “toezichthoudende ambtenaar” mogelijk is.
  • Alle restafval en niet-recycleerbaar materiaal worden door een erkende firma bij ons opgehaald en vakkundig verwerkt.

Erkenning Brussels gewest

Go to top