Wie zijn we? - Onze missie

Recyca wil een essentiële schakel zijn in de “circulaire economie”, een concept dat ons ertoe aanzet producten te hergebruiken en te recycleren in plaats van ze na gebruik weg te gooien.

Recyca is een pionier in het “ontginnen” van grondstoffen uit “afval” (Urban Mining) om er des te minder te moeten halen uit de natuur.

De door ons ingezamelde lege cartridges worden herbruikt, het afgedankte ICT-materiaal wordt gerecycleerd. Dankzij de dagelijkse inzet van onze medewerkers, onze partners en onze klanten bezorgen we jaarlijks tonnen hoogwaardige producten een nieuw leven: duurzaam ondernemen in de echte zin van het woord.

Door uitbreiding van de activiteiten in Nederland (www.nica-ctc.nl) en Frankrijk (www.recyca.fr) hebben we de ambitie een Europese speler te worden in de sector.

 

Go to top