Fairplay - Wawawasi

FairServices – FairAcademy

Fairservices wijdt zich sinds 2006 aan het helpen van alleenstaande moeders in Cusco, Peru. Deze vrouwen leven aan de rand van de maatschappij, gebrandmerkt door schande en schaamte, zonder enige mogelijkheid uit hun armoedige bestaan te komen.

Mede dankzij Uw donaties hebben we meer dan 70 mensen opgeleid die allen hun weg naar de arbeidsmarkt hebben gevonden, die een midden klasse bestaan hebben opgebouwd en die met trots en zelfvertrouwen in het leven staan.

Onze Spaanse school, waarin een deel van deze vrouwen als lerares Spaans werken, is een begrip geworden in Cusco door de toewijding en kwaliteit van alle betrokkenen en met gepaste trots willen we U melden dat dit project vanaf 2015 een zelfstandig bedrijf werd wat onder toezicht van Fairservices zijn eigen weg gaat.

De Spaanse school draagt sinds 2012 tevens bij aan het nieuwe project van Fairservices: WaaW

WaaW is een project waarmee we de cirkel van de armoede willen doorbreken, beginnende bij de kinderen.

FairServices – WaaW

Tussen 2008 en 2011 hebben we ons de vraag gesteld hoe de cirkel van de armoede te doorbreken en we hebben de tijd genomen degelijk onderzoek te doen, startende vanuit de behoeften en limieten die locale mensen / families in Cusco tegenkomen.

Het werd snel duidelijk dat, als we een verschil willen maken, we moeten starten bij de kinderen. Door gebrekkige scholing, eenzijdige voeding en gemis aan hygiëne en medische zorgen starten kinderen hun leven met een dermate grote achterstand dat ze gedoemd zijn de volgende generatie arme tot extreem arme mensen te vormen.

In 2012 is Fairservices gestart met WaaW, een na schoolse opvang voor kinderen tussen 6 en 12 jaar waarbij we ons focussen op scholing, gezonde voeding en gezondheid.

U leest meer over ons op onze website: www.fairservices-peru.org of www.breakthecircleofpoverty.org.

Go to top