Cartridge4Kika schenkt 5000 EUR

Cartridge4KiKa, een iniatief van Nica - CTC (division of the Recyca Group) is trots om te melden dat er het laatste semester van 2015 voor ruim 5000€ aan vergoedingen is geschonken aan KiKa. Op de plechtige overhandiging van de cheque drukte KiKa dan ook zijn dankbaarheid uit en dat willen we graag delen met u, trouwe sponsor van KiKa via www.cartridge4kika.nl. Hieronder spreekt Rien Schimmel:

Aan alle donateurs van Cartridge4KiKa,
 

Het doneren van de cartridges getuigt van uw maatschappelijke betrokkenheid en met deze milieuvriendelijke actie werkt u automatisch mee aan een gezonde toekomst van kinderen met kanker. Ook u willen we graag enorm bedanken voor uw bijdrage.

Alle opbrengsten zijn bestemd voor onderzoek naar kinderkanker. Dit onderzoek vindt nu nog plaats in de zeven academische centra in Nederland, waar kinderen met kanker worden behandeld. In de toekomst krijgt dit onderzoek een plek in het nog te bouwen Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Daar zullen de beste artsen, onderzoekers en andere specialisten gaan samenwerken en krijgen kinderen met kanker de beste behandeling.

Het Prinses Máxima Centrum is reeds gestart met een afdeling binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Intussen wordt gebouwd aan het nieuwe ziekenhuis waar de kinderen met kanker vanaf eind 2017 behandeld kunnen worden.

Op dit moment geneest ruim 75% van de kinderen en dat kan en moet omhoog. We hebben nog een lange weg te gaan maar er is een mooi perspectief dat we deze ziekte beheersbaar gaan maken. Ons streefjaar is 2025.

We hopen dat u ons hierin blijft steunen en samen met Cartridge4KiKa mee wil blijven werken aan een nog mooiere opbrengst voor het bereiken van ons doel: kinderen kankervrij.
 

Met vriendelijke groet,

Rien Schimmel

Stichting Kinderen Kankervrij
Postbus 325
1180 AH Amstelveen

www.kika.nl
rien.schimmel@kika.nl
Telefoonnummer 06- 53 51 58 74

 

Hieronder ziet u Rien Schimmel (rechts) die de cheque in ontvangst neemt van Tom Nuyts, general manager van Nica - CTC, waar www.cartridge4KiKa.nl een onderdeel van is.

Met vriendelijke groeten,

www.cartridge4Kika.nl
info@cartridge4KiKa.nl  

Tom Nuyts & Rien Schimmel

Go to top