Beyond The Moon

Beyond the Moon schenkt extra aandacht aan gezinnen met een ernstig ziek kind. Deze families krijgen de gelegenheid om met vakantie te gaan en even te genieten van kwaliteitstijd samen in een kindvriendelijke omgeving, ver weg van de ziekenhuizen en de dagelijkse behandelingen.

Tastbaar, erkentelijk en transparant

Charitatieve hulp ten voordele van Beyond the Moon komt de minderbedeelden uit de onmiddellijke gemeenschap ten goede. Samen met Recyca kunt u immers uw steun zeer tastbaar maken door de vergoeding(en) van uw ingezamelde inktpatronen en/of oude, mobiele (bedrijfs)telefoons aan Beyond the Moon te schenken.

Met deze ingezamelde bijdragen kan de vereniging gezinnen met een ernstig ziek kind uit de verschillende gemeenschappen waar Recyca zaken doet - dus mogelijk ook uit uw buurt - een onvergetelijke vakantie bieden. Hierdoor wordt onze gezamenlijke inspanning en ondersteuning zeer transparant en zien we samen de resultaten van onze inzet kort bij huis.

Deze transparantie heeft Recyca ervan overtuigd om haar klanten en netwerkcontacten uit te nodigen om samen achter dit nobele doel te staan.

Feedback en betrokkenheid

Beyond the Moon geeft bovendien regelmatig feedback d.m.v. familiegetuigenissen op haar website en op haar Facebook pagina. Zo weet u wat er met uw bijdrage(n) wordt gerealiseerd. Kinderen die in aanmerking komen worden, namens u, door Recyca genomineerd, in samenwerking met Beyond the Moon en in overleg met de plaatselijke medische instanties.

Wij zijn zeer verheugd u mede te delen dat Recyca beslist heeft om de vereniging Beyond the Moon te selecteren als de 'Community Partner' van ons bedrijf en om hun missie te steunen, in samenwerking met tal van onze netwerkcontacten en klanten. - Mevr. Pascale Somers, Medestichtster & Manager Beyond the Moon

Naarmate ons bedrijf haar commerciële belangen op nationaal vlak uitbreidt, hechten wij, vanuit onze bedrijfscultuur, veel belang aan onze verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe en willen wij, waar mogelijk, ons steentje bijdragen voor een betere samenleving en een beter milieu.

Wij hopen oprecht dat u ons zult helpen om dit zeer nobele doel te steunen en dat u de minderbedeelden onder ons deze unieke gelegenheid wilt bieden. Wij menen dat Beyond the Moon onze inspanningen verdient, alsook uw gulle bijdrage(n).

Voor meer informatie over Beyond the Moon, surf naar www.beyondthemoon.org of contacteer Mevr. Pascale Somers, Algemeen Directeur op het nummer +32 15 23 36 82 – contactbtm@beyondthemoon.org

Go to top